สำหรับ สมาชิกที่ใช้ Email ของ Hotmail

สมาชิกที่ใช้งาน Hotmail หลังการสมัครสมาชิก อาจไม่ได้รับ เมลจากทาง น่ารักดอทคอม เพราะเนื่องจาก เมลที่ทางน่ารักจัดส่งไปให้นั้น อาจไปอยู่ในส่วนของ JunkMail สมาชิกที่สมัครไป ก่อนหน้านี้ ก็ให้ค้นเมล Confirm จากทาง น่ารักดอทคอม จาก Junk Mail หรือ แก้ไข เพิ่ม Safe List ก่อนสมัครใหม่

วิธีการแก้ไข คือ ต้องเพิ่ม narak.com เข้าไปใน Safe list เพื่อให้สมารถรับเมล ทั้งจากข่าวสาร และการติดต่อ การแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก มิฉะนั้น เราจะติดต่อกับคุณไม่ได้เลย สามารถเพิ่ม Safe List ของ narak.com ได้ดังต่อไปนี้

1. หลังการ Login ใน Hotmail ให้ Click ที่ Option

2. จากนั้น ให้ Click เข้าไปในส่วนของ Safe List ภายใต้ Mail Handling

3. พิมพ์ narak.com ดังรูปด้านล่าง ( หากใช้ narak.com ไม่ได้ ให้พิมพ์ว่า members@narak.com )

4. กดปุ่ม Add เพื่อให้คำว่า narak.com ปรากฎอยู่ด้านขวาในช่อง Safe list ( หากใช้ narak.com ไม่ได้ ให้พิมพ์ว่า members@narak.com )

5. จากนั้น กด Ok เป็นอันเสร็จขั้นตอน

จากนั้นค่อย เริ่มสมัครสมาชิก => สมัครสมาชิก Click !!!